Du er her. #1 - Foreningswebsite > Medlemsskab i RJF

Medlemmer:

Ringkøbing Jægerforbund havde ved sidste opgørelse ca. 250 ordinære medlemmer og hører dermed til de allerstørste jagtforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ved medlems skab af foreningen er du automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund og du modtager medlemsbladet "Jæger" 11 gange om året.

Samtidig støtter du det lokale foreningsliv og øger dermed det udbud af aktiviteter som Ringkøbing Jægerforbund kan tilbyde sine medlemmerne.

Hvis du ikke allerede er medlem, er du meget velkommen til at indmelde dig i Ringkøbing Jægerforbund. Indmeldelse sker ved at sende mail til medl@jaegerne.dk  med flg. informationer:

eksempel:

Navn: Jens Jensen

Adresse: Jensenvej 1

Postnr: 1234

By: Jensen by

Tlf: 123456789

Mail:

Fødselsdag: 123456-0789

Hvilken forening ønsker du medlemskab af: Ringkøbing Jægerforbund.

 

Medlemskategori Kontigent DJ 2014/15

Kontingent i Ringkøbing - Jægerforbund 2015/16 (90,-)

     
Ordinære 714 799
Junior 125 210
Ungdom 393 478
Senior, Æres 431 516
Husstand 253 338
Ekstraordinære 50 135
Kursister 100 185
Direktemedl. 890 *

 

Tilmelding til betalingsservice Det første girokort, du modtager fra os, er gebyrfrit. Herefter vil opkrævninger på girokort blive 25 kr. i ekspeditionsgebyr. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder betalingen til betalingsservice i din bank.

Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/page1559.aspx?q=kontingent